Ineke Schiltkamp Remedial Teaching

deskundige begeleiding bij leerproblemen in het basisonderwijs

Geletterdheid

Met geletterdheid wordt het leren lezen en schrijven bedoeld. Het bestaat uit een groot aantal deelgebieden, zoals het technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen en het spellen en stellen.

Voordat kinderen naar school gaan, ontwikkelt de taal zich al. Deze voorschoolse periode wordt de fase van de ontluikende geletterdheid genoemd. Deze periode is erg belangrijk voor de taalontwikkeling en wordt als de bakermat van geletterdheid gezien.

Wanneer een kind naar de basisschool gaat, begint de periode van de beginnende geletterdheid. Deze loopt door tot groep 3 van de basisschool. De verschillen in taalontwikkeling van kinderen is vaak erg groot. Een leerkracht moet met deze verschillen handelingsgericht omgaan en zorgen dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

In groep 4 start de fase van het voortgezet lezen en gaat begrijpend en studerend lezen een steeds grotere rol innemen. Het spellen en stellen loopt hier parallel aan.

Lezen en voorlezen zijn erg belangrijk voor kinderen om een goede geletterdheid te bereiken. Als ouders kun je door voor te lezen veel voor je kinderen betekenen. Ook is het aan te bevelen om lid te worden van de bibliotheek. Dat is voor kinderen gratis en zo hebben zij de keuze uit veel verschillende boeken, zodat er altijd iets te vinden is dat aansluit bij hun belevingswereld.

lezen.jpg