Ineke Schiltkamp Remedial Teaching

deskundige begeleiding bij leerproblemen in het basisonderwijs

Gecijferdheid

Lang voor de basisschoolleeftijd zijn de meeste kinderen al bezig met getallen. Ze leren de telrij opzeggen, ze spelen het resultatief tellen na, ze gebruiken hun vingers om getallen aan te geven en ze herkennen verzamelingen. Deze fase zou je de ontluikende gecijferdheid kunnen noemen. Langzaam maar zeker groeit het begrip van getallen en gaan de kinderen zien dat een getal meerdere betekenissen kan hebben.

Op de basisschool groeit dit getalbegrip nog door en wordt steeds meer betekenis aan de getallen gegeven. Het jonge kind in groep 1 en 2 leert spelenderwijs en vooral door het werken met concreet materiaal.

Vanaf groep 3 begint het rekenen uit werkboeken en gaan de kinderen zich langzaam ontwikkelen in de verschillende rekendomeinen:

  • Getallen en bewerkingen
  • Verhoudingen
  • Meten- en meetkunde
  • Informatieverwerking

Het leren rekenen is een proces waarbij vaardigheden die als jong kind zijn geleerd later weer moeten worden gebruikt om volgende stappen te kunnen zetten. Wanneer de onderliggende vaardigheden niet goed zijn aangeleerd of onthouden, kan het kind problemen krijgen in het latere leerproces. Zo kunnen bijvoorbeeld problemen met vermenigvuldigen en delen hun oorsprong hebben in het niet goed kunnen op- en aftellen.

Om er achter te komen wat de reden is dat uw kind vastloopt met rekenen, is dan ook vaak een uitgebreid onderzoek nodig. Alle relevante informatie moet worden onderzocht om na te gaan welke oorzaak er voor de rekenproblemen van uw kind kunnen zijn.

Bij het onderzoeken en begeleiden van kinderen met rekenproblemen werk ik volgens het protocol ERWD.

figuren.jpg